lietuvos pastas logo

Akcijos „Kuo smagesnis užklotas, tuo gražesni sapnai!“ taisyklės

1. ORGANIZATORIUS.

1.1. Akciją „Kuo smagesnis užklotas, tuo gražesni sapnai!“ (toliau – Akcija) organizuoja AB Lietuvos Paštas (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 121215587, registruotos buveinės adresas — J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Lietuva. Akcija organizuojama pagal šias Akcijos „Kuo smagesnis užklotas, tuo gražesni sapnai!“ taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai taisyti arba keisti šias Taisykles, iš anksto apie tai pranešęs interneto puslapyje www.lietuvospaštas.lt.

2. DALYVAVIMO AKCIJOJE TAISYKLĖS.

2.1. Akcijos pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): asmuo, pašte vienu kartu išleidęs 14 ar daugiau litų, gauna vieną akcijos kuponą. Su vienu akcijos kuponu galima įsigyti vieną iš akcijos prekių su 50 % nuolaida. Akcijos prekės apibrėžtos šių Taisyklių 2.3 punkte.

2.2. Akcijoje dalyvauti galima daugiau negu vieną kartą, tai yra, pašte išleisti 14 ar daugiau litų galima daugiau negu vieną kartą ir atitinkamai  tiek kartų pasinaudoti Akcijos Pasiūlymu, tačiau tik Akcijos laikotarpiu. Akcijos laikotarpis apibrėžtas Taisyklių 3.1 punkte.

2.3. Akcijos prekės – tai visos prekių ženklu „Dormeo“ pažymėtos prekės, kuriomis Akcijos laikotarpiu (apibrėžtas šių Taisyklių 3.1 punkte) prekiauja Organizatorius. Akcijos prekės yra šios: „Dormeo Flip“ užklotas raudonas (120 x 160cm), „Dormeo Flip“ užklotas žalias (120 x 160cm), „Dormeo Blanket Pet“ užklotas ančiukas (90 x 125 cm), „Dormeo Blanket Pet“ užklotas avytė (90 x 125 cm), „Dormeo Blanket Pet“ užklotas karvytė (90 x 125 cm), „Dormeo Blanket Pet“ užklotas šuniukas (90 x 125 cm),  „Dormeo Blanket Pet“ užklotas begemotas (90 x 125 cm). Akcijos prekių skaičius ribotas.

2.4. Akcijos dalyviai, gavę Akcijos kuponą, 2.3 punkte apibrėžtas Akcijos prekes gali įsigyti iki 2014 m. kovo 31 d. (imtinai). Vėliau Akcijos dalyviai negali įsigyti Akcijos prekių su kuponais. Akcijos kuponai į pinigus ar kitas Organizatoriaus prekes nekeičiami.

3. AKCIJOS LAIKOTARPIS.

3.1. Akcijos kuponai dalinami nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. sausio 31 d. (imtinai).

5. KITOS SĄLYGOS.

5.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.

5.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.3. Visi su Akcija susiję skundai ir pretenzijos turi būti pateikti Organizatoriui ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 31d. (imtinai).

2014 © AB Lietuvos paštas