Spausdinti

Taisyklingas adresavimas

Pašto siuntų, siunčiamų Lietuvoje, adresavimo pavyzdžiai

Gavėjo vardas (vardo raidė) ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu, pvz.:

Vardenei / V. Pavardenei
arba
Akcinei bendrovei Lietuvos paštui

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą asmeniui įstaigos adresu, įstaigos pavadinimas rašomas po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės vardininko linksniu, pvz.:

Vardžiui / V. Pavardžiui
Susisiekimo ministerija

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą konkrečiam įstaigos darbuotojui, pirma rašomas įstaigos pavadinimas kilmininko linksniu, o tada darbuotojo pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė – naudininko linksniu:

Susisiekimo ministerijos
Ekonominės analizės skyriaus vedėjui
Vardeniui Pavardeniui

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas gatvės (aikštės, prospekto ar pan.) pavadinimas su gimininio žodžio santrumpa g. (a., pr. ir kt.), namo ir buto numeriai (tarp jų rašomas brūkšnelis), pašto kodas ir miesto pavadinimas, pvz.:

Vardonei / V. Pavardonei
Gėlių g. 12-3
20115 Ukmergė

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet ten yra paštas, kurio pavadinimas sutampa su vietovės pavadinimu, po gavėjo vardo (vardo raidės) ir pavardės ar įstaigos pavadinimo nurodoma gatvė, namo ir buto numeriai, vietovė, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas, pvz.:

Vardeniui / V. Pavardeniui
Taikos g. 4
Dusetos
32305 Zarasų r. sav.

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į vietovę, kurioje nėra pašto, gavėjo pašto pavadinimas rašomas po gyvenamosios vietovės pavadinimo, prieš pašto kodą ir savivaldybės pavadinimą, pvz.:

Vardei / V. Pavardenienei
Girsūdų k.
Daujėnų pšt.
39200 Pasvalio r. sav.

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo vardo ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašoma: paryškinti žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės (P. d.) numeris, pašto pavadinimas, pašto kodas, miesto (savivaldybės) pavadinimas, pvz.:

Vardžiui Pavardžiui
Iki pareikalavimo
Alantos pšt.
33037 Molėtų r. sav.               

Vardei Pavardei
P. d. 55
16-asis paštas
45006 Kaunas

Siuntėjo adresas rašomas taip pat kaip gavėjo. Siuntėjo vardas (vardo raidė), pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi vardininko linksniu, pvz.:

Vardenis / V. Pavardenis
Girsūdų k.
Daujėnų pšt.
39200 Pasvalio r. sav.

Vilniaus „Žemynos“ gimnazija
Čiobiškio g. 16
07181 Vilnius

Gavėjo asmenvardžiai ir adresas rašomi dešinėje voko / siuntos pusėje apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.

Pašto siuntų, siunčiamų į užsienį, adresavimo pavyzdžiai

Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į užsienį, gavėjo adresas rašomas taip (gavėjo šalies pavadinimas rašomas gavėjo šalies kalba (pageidautina) arba angliškai / prancūziškai):

Post Danmark
Centre du courrier international
Copenhagen INC
DK-1533 Copenhagen V
DANEMARK

Siuntėjo adresas rašomas taip:

Vardenis Pavardenis
Subačiaus g. 120
LT-11345 Vilnius
LITHUANIA

Adresuojant pašto siuntą Iki pareikalavimo, žodžiai Poste restante turi būti rašomi paryškinti, nurodoma: vardas, pavardė, paštas, kuriame bus įteikta pašto siunta. Pašto siuntos, adresuotos Poste restante (Iki pareikalavimo), adresavimo pvz.:

Mademoiselle Louise Bertholet
Poste restante
CH-1211 Genéve 13
SUISSE

Gavėjo asmenvardžiai ir adresas rašomi dešinėje voko / siuntos pusėje apačioje, siuntėjo – kairės pusės viršuje.