Po daugiau nei dešimt veiklos metų LP EXPRESS tampa UNISEND – šiuo nauju vardu būsime pažįstami trijose Baltijos šalyse. Jau nuo šio pavasario mūsų klientai galės naudotis daugiau nei 700 paštomatų tinklu visame regione.
Magento modulio diegimo ir administravimo dokumentacija

Įdiegimas ir atnaujinimas

Naujausią įskiepio versiją rasite puslapyje https://www.post.lt/iskiepiai

Įskiepio įdiegimas

Modulio diegimui yra būtina serverio SSH prieiga.

Pradedant diegti modulį įkelkite atsiųstus failus į app/code direktoriją Magento 2 direktorijų sąraše.

Toliau naudokitės likusia komandų seka:

Naudojantis ta pačia seka vyksta ir modulio atnaujinimas.

Pagrindiniai įskiepio nustatymai

Autorizacija

Tolimesniam įskiepio veikimui reikalinga autorizacija.

Magento administravimo puslapyje meniu Stores -> Configuration (1) -> Sales (2) -> Delivery Methods (3) ieškokite skirtuko pavadinimu "Lietuvos Paštas" (4).

Autorizacijai naudokite jums suteiktus prisijungimo duomenis (5).

Dėmesio: Autorizuotis gali tik turintys paslaugų teikimo sutartį Unisend klientai su įjungta API prieiga.

Siuntėjo informacija

Tame pačiame pagrindinių nustatymų puslapyje po autorizacijos užpildykite ir siuntėjo informaciją.

Siuntėjo informacijos dalyje būtina įvesti siuntėjo pavadinimą, el. paštą, telefono numerį ir adresą. Šioje dalyje nurodyta informacija bus matoma spausdinamuose dokumentuose.

Paėmimo adreso informacija

Jeigu jūsų siuntų paėmimo adresas skiriasi nuo jūsų nurodyto siuntėjo adreso pasirinkite "Ne" (1).

Šioje dalyje (2) nurodyta informacija bus naudojama kaip pagrindinis adresas, kuriuo atvyks kurjeris paimti paruoštų siuntų.

Pristatymo būdai

Pristatymo nustatymai

Pagridinių nustatymų puslapyje Stores -> Configuration -> Sales -> Delivery Methods -> Unisend (1) galite atskirai valdyti Lietuvos pašto (2) ir Unisend (3) pristatymo būdus.

Pristatymo būdai

Pateikiame pavyzdį, kaip pridėti pristatymo būdą „Pristatymas į paštomatą“, jeigu prekes siųsite savarankiškai iš savitarnos terminalo.

* Laikykite paspaudę "CTRL" klavišą jei norite pasirinkti ar atžymėti kelis pristatymo būdus.

1. Išskleiskite "Unisend pristatymo nustatymai" bloką.
2. Pasirinkite "Pristatymas iš paštomato į paštomatą".

3. Išskleiskite su kuriamu pristatymo būdu susijusį nustatymų bloką.
4. Įrašykite pristatymo būdo pavadinimą, kurį matys el. parduotuvės pirkėjai užsakymo lange. Gali būti įvestas laisva forma, pvz.: „Pristatymas į paštomatą“.
5. Įrašykite pristatymo kainą, jeigu taikysite fiksuotą kainą ir užsakymo sumos ribą nuo kurios pristatymas taps nemokamas.
6.Nurodykite jūsų dažniausiai naudojamą siuntų dydį, kuris bus pritaikomas pagal nutylėjimą kuriant siuntų lipdukus. Jeigu atskiriems užsakymams norėsite taikyti kitokį, nei standartinį dydį, tai jį galėsite pakoreguoti prieš formuojant siuntą užsakymo puslapyje.

Pakartojus aukščiau nurodytus 1 – 5 žingsnius pridėkite ir kitus reikalingus pristatymo būdus.

Siuntimo kaina

Kaina pagal svorį ir/arba šalį

Išskleiskite bloką "Unisend pristatymo nustatymai" (1).

Norint naudoti siuntimo kainą pagal svorį ir/arba šalį, privaloma prieš importavimą spustelėti Eksportuoti CSV (2) mygtuką prie "Eksportuoti kainų lentelę" nurodymo. Taip gausite teisingą CSV dokumento formatą, kurį tiesiog reikės užpildyti.

Jeigu pirkinių svoris viršys prieš tai nurodytą svorį, šis metodas nebus galimas. Užpildę dokumentą jį išsaugokite, įkelkite į importavimo laukelį (3) ir išsaugokite nustatymus paspausdami Save Config mygtuką (4).

Lipdukų ir manifesto generavimas

Lipdukų spausdinimas gali būti atliekamas dviem būdais. Pirmasis, kai norite generuoti lipdukus masiniu veiksmu (angl. Mass Action), t.y. visiems pasirinktiems užsakymams vienu metu. Antrasis, kai norite sukurti lipduką vienam konkrečiam užsakymui.

Masinis lipdukų generavimas

Norėdami lipdukus generuoti masiškai (angl. Mass Action) – užsakymų sąraše (1) pasirinkite užsakymus (2), kuriems norite generuoti lipdukus (žymima varnelėmis). Tuomet veiksmų sąraše (3) pasirinkite "Unisend Veiksmai" (4) -> "Generuoti lipdukus" (5)

Lipdukai generuojami pagal numatytus nustatymus modulio konfigūravimo pradžioje.

Vienoje vietoje matyti ir formuoti Unisend siuntas galite atskirame tik su Unisend susietais užsakymais lange.

Šiame lange patogiai galėsite:

Sugeneravus lipdukus pakeičiamas užsakymo statusas atitinkamoms siuntoms.

Lipdukus atsispausdinti galite pasirinkdami užsakymus su sugeneruotais lipdukais ir paspaudžiant Print Shipping Labels arba Unisend Veiksmai / Spausdinti visus dokumentus sąraše.

Vienos siuntos redagavimas bei lipduko generavimas

Jeigu norite formuoti siuntą individualiai vienam užsakymui, siuntos duomenis galite redaguoti užsakymo peržiūros lange. Spustelėkite mygtuką "Redaguoti siuntą" (1).

Paspaudus mygtuką matysite iššokantį langą, kuriame galite koreguoti konkrečios siuntos siuntimo būdą, dydį, paštomatą siuntėjo informaciją bei CN22/CN23 deklaracijos informaciją. Koregavę siuntos informaciją spustelėkite mygtuką „Išsaugoti (3).

Spausdinti lipduką taip pat galite vieno užsakymo puslapyje paspaudę mygtuką „Siųsti“.

Kurjerio kvietimas ir manifesto spausdinimas

Norėdami iškviesti kurjerį ir atspausdinti manifestą, užsakymų puslapyje esančiame sąraše „Veiksmai“ turite pasirinkti „Unisend Veiksmai“ -> „Kviesti kurjerį“.

Arba galite tai atlikti Unisend siuntų sąrašo puslapyje (1) pasirinkę reikiamus užsakymus (2) ir paspaudę „Veiksmai“ -> „Kviesti kurjerį“ (3).

Sėkmingai iškvietus kurjerį užsakymo statusas bus pakeičiamas į „Courier Called“ – Kurjeris iškviestas.

CN deklaracijos

Užpildyti arba redaguoti CN deklaracijų informaciją galite užsakymo puslapyje. Paspauskite „Redaguoti siuntą" (1) mygtuką ir atsidariusiame siuntos redagavimo lange, "CN deklaracija" (2) skyriuje užpildykite formą (3). Užpildę formą paspauskite mygtuką „Išsaugoti“ (4).

CN deklaracijoms numatyti duomenys generuojami automatiškai, todėl šis žingsnis reikalingas norint pakeisti jau sugeneruotą informaciją. Pakoregavus deklaracijos informaciją, generuojant lipduką CN deklaracija bus pridėta kartu su lipduku automatiškai, atskirai jos spausdinti nereikia. Atsispausdinti CN deklaraciją galite užsakymų sąraše per masinius veiksmus spaudžiant "Veiksmai" -> "Spausdinti visus dokumentus".

Siuntos sekimas

Norėdami sekti siuntos statusą paspauskite ant siuntos numerio "Unisend" užsakymų sąraše.

Įskiepio veikimas

Dėmesio! Šis modulis gali neveikti pilnai, jei yra pakeisti Magento instaliaciniai failai, naudojamas unikalus el. parduotuvės dizainas ar atskiri jo elementai, specifiniai moduliai.

Visus klausimus susijusius su šio modulio integravimu, nekorektišku veikimu ar priderinimu prie Jūsų el. parduotuvės rašykite api-manosiuntos@post.lt