Po daugiau nei dešimt veiklos metų LP EXPRESS tampa UNISEND – šiuo nauju vardu būsime pažįstami trijose Baltijos šalyse. Jau nuo šio pavasario mūsų klientai galės naudotis daugiau nei 700 paštomatų tinklu visame regione.
WooCommerce modulio diegimo ir administravimo dokumentacija

Įdiegimas ir atnaujinimas

Naujausią įskiepio versiją rasite puslapyje https://www.post.lt/iskiepiai

SVARBI INFORMACIJA VARTOTOJAMS, TURINTIEMS 3.1.* ĮSKIEPIO VERSIJĄ:

1. Prieš naujos, 4.* versijos diegimą suformuokite siuntas visiems jau sukurtiems užsakymams. Užsakymams gautiems iki naujos įskiepio versijos diegimo siuntų vėliau suformuoti negalėsite.

2. Išdiekite šiuo metu įdiegtą 3.1.* įskiepio versiją.

3. Ištrinkite šiuo metu sukurtus LP Express pristatymo būdus.

4. Pilnai pašalinę seną 3.1.* LP Express įskiepį galite pradėti naujojo Unisend įskiepio diegimą. Diegimo ir konfigūravimo procedūra yra analogiška jūsų anksčiau turėto modulio, tačiau turi daug reikšmingų pakeitimų ir atnaujinimų, todėl prašome atidžiai susipažinti su šioje dokumentacijoje pateiktomis instrukcijomis.

Pateikiame 3.1.* versijos pašalinimo ir naujos, 4.* versijos diegimo procesą

Įskiepio įdiegimas

Po įdiegimo įskiepis atsiras jūsų bendrame visų įdiegtų įskiepių sąraše.

Jeigu jau turėjote įdiegtą senesnę 4.* įskiepio versiją, po mygtuko „Įdiegti dabar“ (4) paspaudimo pamatysite įskiepio atnaujinimo pasiūlymą.

Paspauskite mygtuką „Pakeisti esamą įkeltu“ (5).

Po įdiegimo įskiepis atsinaujins jūsų bendrame visų įdiegtų įskiepių sąraše.

Pagrindiniai įskiepio nustatymai

Autorizacija

Tolimesniam įskiepio veikimui reikalinga autorizacija.

WooCommerce įskiepio (1) pristatymo nustatymų (2) lange po Unisend įskiepio įdiegimo atsiranda jo pagrindinių nustatymų skiltis (3).

Autorizacijai naudokite jums suteiktus prisijungimo duomenis (4).

Dėmesio: Autorizuotis gali tik turintys paslaugų teikimo sutartį Unisend klientai su įjungta API prieiga.

Siuntėjo informacija

Siuntėjo informacijos dalyje būtina įvesti siuntėjo pavadinimą, el. paštą, telefono numerį ir adresą. Šioje dalyje nurodyta informacija bus matoma spausdinamuose dokumentuose.

Paėmimo adreso informacija

Pažymėkite varnelę ir užpildykite paėmimo adreso informaciją, jei jums yra aktualus siuntos atsiėmimas arba jūsų siuntų paėmimo adresas skiriasi nuo jūsų anksčiau nurodyto siuntėjo adreso.

Šioje dalyje nurodyta informacija bus naudojama kaip pagrindinis adresas, kuriuo atvyks kurjeris paimti paruoštų siuntų.

Gavėjo adreso validacija

Su įjungta validaciją užsakymo metu pirkėjas negalės įvesti klaidingo adreso, taip pat įvestas adresas bus automatiškai pakoreguotas, jeigu jis bus pateiktas su nežymiomis klaidomis.

Kurjerio kvietimas

Formuojant siuntas, kurių išsiuntimui atvyksta paimti kurjeris, kurjerio iškvietimas vykdomas automatiškai.

Kurjeris bus kviečiamas toms siuntoms, kurios turi statusą "Laukiama kurjerio kvietimo".

Pažymėkite dienas, kuriomis pageidaujate kviesti kurjerį pasirinktu laiku.

Jeigu automatiškai kviesti kurjerio nepageidaujate, tai dienų laukelį palikite tuščia. Šiuo atveju kurjerį galėsite kviesti rankiniu būdų užsakymų sąraše.

Norint naudotis rankiniu arba automatiniu kurjerio kvietimu nustatytu laiku funkcionalumu, paslaugos teikimą būtina suderinti su Unisend. Jei ši paslauga jums nėra aktyvuota, kurjeris bus kviečiamas automatiškai po kiekvienos siuntos suformavimo.

Pristatymo būdai

Pristatymo nustatymai

Woocommerce nustatymų (1) „Pristatymas“ lange (2) pasirinkite pristatymo zonas (3), kurioms norite pritaikyti Unisend pristatymo būdus. Kiekviena pristatymo zona gali turėti savo pristatymo būdus.

Pateikiame pavyzdį, kaip pridėti pristatymo būdą „Siuntų pristatymas į savitarnos terminalą“, jeigu prekes siųsite savarankiškai iš savitarnos terminalo.
Pakartojus aukščiau nurodytus 1 – 7 žingsnius pridėkite ir kitus reikalingus pristatymo būdus.

Pateikiame kelių pristatymo būdų įvedimo proceso pavyzdį:

Pristatymas į Latvijos, Estijos terminalus

Norint naudotis pristatymu į Latvijos arba Estijos savitarnos terminalus, jūsų elektroninėje parduotuvėje turi būti įdiegta ne senesnė nei 4.0.10 įskiepio versija.

Naujausią įskiepio versiją visada rasite adresu: https://www.post.lt/iskiepiai

Atnaujinimo proceso aprašymas pateiktas šios instrukcijos skiltyje: Įskiepio įdiegimas.

Pristatymo būdo į Latvijos, Estijos terminalus kūrimo procesas

Jeigu anksčiau siuntų pristatymas vykdavo tik Lietuvoje, tuomet jums reikės sukurti papildomą pristatymo zoną Latvijai arba Estijai. Jei šios šalys jau yra įtrauktos į jūsų pristatymo zonas, tuomet pirmąjį žingsnį galite praleisti.

1. Sukurkime (3) pristatymo zoną pavadinimu "Baltijos šalys" ir pridėkime į ją iš karto abi šalis (4). Jeigu pristatymą planuojate tik į vieną konkrečią šalį, tuomet tik tą šalį galite ir pasirinkti.

2. Įeikite į pristatymo zoną, kuriai priklauso Latvija, Estija, jeigu jau turėjote sukurtas šias pristatymo zonas arba tęskite konfigūravimą, jeigu šiuo metu ją sukūrėte ir jau ęsate pristatymo zonos lange.

3. Pridėkite (6) UNISEND pristatymo būdą pagal aukščiau skiltyje Pristatymo nustatymai pateiktą aprašymą pasirenkant siuntos planą "Į paštomatą" ir jums tinkamą siuntimo tipą, pvz. "Iš kurjerio".

4. Įveskite likusius siuntimo nustatymus ir išsaugokite.

Pateikiame pristatymo būdo į Latvijos, Estijos savitarnos terminalus kūrimo pavyzdį:

Pristatymo būdai

Pristatymo būdo nustatymų paaiškinimai

Siuntos dydis

Nurodykite jūsų dažniausiai naudojamą siuntų dydį, kuris bus pritaikomas pagal nutylėjimą kuriant siuntų lipdukus.

Jeigu atskiriems užsakymams norėsite taikyti kitokį, nei standartinį dydį, tai jį galėsite pakoreguoti prieš formuojant siuntą užsakymo lange.

Siuntimo kaina

Kaina pagal svorį

Norėdami taikyti kintamą siuntimo kainą priklausančią nuo siuntos svorio pasirinkite „Siuntos kainos tipas“ > „Pagal svorį“

Pristatymo klasės kaina

Jeigu jūsų produkto kaina gali priklausyti nuo kitų individualių parametrų, pvz., turite nestandartinio dydžio itin sunkius produktus galite suteikti individualią pristatymo kainą tik atrinktiems produktams taikant pristatymo klases.

Pirma, sukurkite pristatymo klases WooCommerce > Nustatymai > Pristatymas > Klasės nustatymuose. Priskirkite sukurtas klases atitinkamiems produktams. Kiekvienam pristatymo būdui nurodykite kainas kiekvienai pristatymo klasei naudodami parinktį „Pristatymo klasės kainą“.

Apmokėjimas pristačius (COD)

Norėdami taikyti apmokėjimą pristačius prekes (angl. COD), turite įjungti ir priskirti prie jo tuos pristatymo būdus, kuriems norite taikyti šį apmokėjimo būdą.

WooCommerce nustatymų (1) lange "Mokėjimai skiltyje" (2) įjunkite metodą "Apmokėjimas grynais atsiimant (COD)" ir paspauskite ant jo pavadinimo.

Atsidariusiame lange, laukelyje "Įjungti šiems pristatymo būdams" (3) pasirinkite jums reikiamus Unisend pristatymo būdus, kuriems norite taikyti COD pristatymo būdą.

Pateikiame COD apmokėjimo būdo įjungimo proceso pavyzdį:

Lipdukų ir manifesto spausdinimas

Masinis lipdukų spausdinimas

Lipdukų spausdinimas gali būti atliekamas dviem būdais. Pirmasis, kai norite generuoti lipdukus masiniu veiksmu (angl. Mass Action), t.y. visiems pasirinktiems užsakymams vienu metu. Antrasis, kai tam pačiam užsakymui yra formuojamas vienas lipdukas arba keli, jeigu siunta susideda iš dalių. Norėdami lipdukus generuoti masiškai (angl. Mass Action) – užsakymų sąraše pasirinkite užsakymus, kuriems norite generuoti lipdukus (žymima varnelėmis). Tuomet Masiniai veiksmai sąraše pasirinkite "UNISEND Spausdinti lipdukus" ir spauskite mygtuką "Taikyti".

Lipdukai bus sukurti pagal kiekvieno pristatymo būdo nustatymuose jūsų įvestus standartinius parametrus.

Vienoje vietoje matyti ir formuoti Unisend siuntas galite atskirame tik su Unisend susietais užsakymais lange.

Šiame lange patogiai galėsite:

Siuntos formavimo etapuose yra keičiamas užsakymo statusas atitinkamoms siuntoms.

Vienos siuntos redagavimas bei lipduko generavimas

Jeigu norite formuoti siuntą individualiai vienam užsakymui, siuntos duomenis galite redaguoti užsakymo peržiūros lange. Užsakymo lange matysite sekciją UNISEND, kuri jums leis redaguoti vienos siuntos nustatymus.

Užsakymo veiksmų pasirinkimo sekcijoje pasirinkite „Sukurti siuntą“ (1) ir paspauskite mygtuką „Atnaujinti“ (2).

UNISEND sekcijoje (3) atsiras užsakymo metu pasirinkto siuntimo būdo koregavimo galimybė. Čia galite pakeisti pagal nutylėjimą pritaikytą siuntos dydį, siuntos dalių skaičių bei CN deklaracijos informaciją. Pakoregavę siuntos informaciją spustelėkite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“ (4).

Spausdinti lipduką galite „Užsakymas veiksmai“ sekcijoje pasirinkdami „Spausdinti lipduką“ (5) ir spausdami mygtuką „Atnaujinti“ esantį šalia pasirinkimo laukelio.

Manifesto spausdinimas

Norėdami atspausdinti manifestą užsakymo lange „Užsakymas veiksmai“ sąraše turite pasirinkti „Spausdinti manifestą“ ir spustelėti mygtuką „Atnaujinti“, esantį šalia pasirinkimo laukelio.

Arba galite tai atlikti užsakymų sąrašo lange pasirinkę "UNISEND kviesti kurjerį ir spausdinti manifestą" per masinius veiksmus.

CN deklaracijos

Užpildyti arba redaguoti CN deklaracijų informaciją galite užsakymo lange Unisend sekcijoje. Paspauskite „Redaguoti CN“ (1) mygtuką ir užpildykite pasirodžiusią modaliniame lange formą (2). Užpildę formą uždarykite langą (3) ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“ (4).

CN deklaracijoms numatyti duomenys generuojami automatiškai, todėl šis žingsnis reikalingas norint pakeisti jau sugeneruotą informaciją. Pakoregavus deklaracijos informaciją, generuojant lipduką CN deklaracija bus pridėta kartu su lipduku automatiškai, atskirai jos spausdinti nereikia. Atsispausdinti CN deklaraciją galite užsakymo lange arba užsakymų sąraše per masinius veiksmus spaudžiant Užsakymas veiksmai > Spausdinti lipduką.

Siuntos sekimas

Norėdami sekti siuntos statusą paspauskite ant siuntos numerio užsakymo lange. Iššokusiame lange matysite siuntos informaciją.

Įskiepio veikimas

Dėmesio! Šis modulis gali neveikti pilnai, jei yra pakeisti WordPress arba WooCommerce instaliaciniai failai, naudojamas unikalus el. parduotuvės dizainas ar atskiri jo elementai, specifiniai moduliai.

Visus klausimus susijusius su šio modulio integravimu, nekorektišku veikimu ar priderinimu prie Jūsų el. parduotuvės rašykite api-manosiuntos@post.lt