Spausdinti

Socialinė atsakomybė

Parama ir bendradarbiavimas. Siekiame prisidėti prie socialinės bei ekonominės valstybės plėtros. Išskirtos strateginės socialinės atsakomybės sritys paremtos bendrovės strategija, puoselėjamu įvaizdžiu bei reputacija ir vykdoma veikla. Lietuvos paštas – viena iš nedaugelio verslo organizacijų šalyje, kasdien pasiekiančių kiekvieną gyventoją. Esame neatsiejama bendruomenės dalis, todėl mums svarbu, kokie žmonės ir aplinka mus sups rytoj. Sukaupę ilgametę patirtį ir vadovaudamiesi šiuolaikiškais standartais siekiame būti atviri bendruomenės iniciatyvoms ir teikti maksimalią grąžą socialinės atsakomybės sektoriuje. Mums labai svarbu, kad mūsų kuriamo verslo grąža pasiektų gyvenančius visoje šalyje, todėl ateinančiais metais vienodą dėmesį skirsime tiek nacionaliniams, tiek ir regioniniams projektams.

 

Atsižvelgdami į bendrovės veiklą, strategines kryptis ir siekį teikti maksimalią grąžą valstybei bei bendruomenei išskiriame šias prioritetines sritis:

Nacionaliniai projektai
 • Kultūra;
 • Sportas;
 • Švietimas ir edukacija;
 • Moksliniai tyrimai;
Regioniniai projektai
 • Socialinė rūpyba;
 • Švietimas ir edukacija.

 

Kaip galima pateikti prašymą gauti paramą?

 • Paramos ir bendradarbiavimo projekto autorius turi pateikti paramos ir bendradarbiavimo projekto paraišką pagal nurodytą paramos ir bendradarbiavimo projekto paraiškos šabloną.
 • Paraiškos pateikiamos el. paštu: parama@post.lt arba adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius.
 • Paraiškos yra vertinamos dviem etapais: techniniu, kai yra peržiūrimos visos gautos paraiškos ir įvertinama ar jos yra tinkamai užpildytos, atitinka bent vieną Bendrovės prioritetinę kryptį, pateikti visi duomenys, informacija bei ar atitinka kitus formalius reikalavimus; kokybiniame etape Komitetas posėdžio metu įvertina visas paraiškas pagal Paramos ir bendradarbiavimo taisyklėse įvardintus kriterijus.

Kada yra svarstomi paramos ir bendradarbiavimo projektai?

 • Paraiškų teikimas 2018 m. antrajam Komiteto posėdžiui yra iki 2018 m. balandžio 30 d. Vėliau atsiųstos paraiškos bus svarstomos per 2018 m. trečiąjį metų posėdį (spalio mėn.).
 • Projekto autorių paraiškos, atsiųstos vėliau nei nurodytas paraiškų teikimo laikotarpis, svarstomos ne artimiausio, o kito posėdžio metu.
 • Paraiškų pateikimo laikotarpiai ateinantiems 12 mėnesių yra patvirtinami pirmajame einamųjų metų Komiteto posėdyje sausio mėn. Paraiškų pateikimo laikotarpiai ateinantiems 12 mėnesių yra paskelbiami iki einamųjų metų kovo 1 d. internetinėje svetainėje www.lietuvospaštas.lt.
 • Nacionaliniai projektai svarstomi vieną kartą per metus, antrąjį kalendorinių metų Komiteto posėdį (gegužės mėn.), regioniniai projektai svarstomi tris kartus per metus (sausio, gegužės, spalio mėn.).

Kas yra paramos ir bendradarbiavimo projektų komitetas?

 • Paramos ir bendradarbiavimo projektų komitetas tai bendrovės vadovų sudarytas komitetas, kurio tikslas svarstyti paramos ir bendradarbiavimo projektus, prižiūrėti paramos gavimo eigą bei sekti patvirtintų paramos ir bendradarbiavimo projektų rezultatus.

Kada informuojami paramos ir bendradarbiavimo projektų autoriai apie sprendimą?

 • Paramos ir bendradarbiavimo projektų autoriai informuojami apie Komiteto sprendimą, pasibaigus Komiteto posėdžiui, paraiškoje nurodytais kontaktais per 5 darbo dienas.
 • Projekto autoriai, kurių projektų rėmimui (paramos suteikimui) pritarė Komitetas, kviečiami pradėti bendradarbiauti ir pasirašyti paramos ir bendradarbiavimo sutartį.

Aktualūs dokumentai