Spausdinti

Valdymas

Visas akcinės bendrovės Lietuvos paštas akcijas valdo valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Bendrovės valdymo organą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas. Valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai.

 

AB Lietuvos pašto vadovybė

Vardas ir pavardė Pareigos

Inga Visockytė

Laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas 

Mindaugas Kekys

Laikinai einantis finansų ir administravimo direktoriaus pareigas

Algirdas Šimonis

Pašto operacijų direktorius

Inga Dundulienė

Tinklo direktorius

Aurimas Čiagus

Rinkodaros ir pardavimų direktorius

Pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str., sąrašas.