Spausdinti

Viešieji pirkimai

Kviečiame Tiekėjus iki 2017 m. sausio 27 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus planšetinių kompiuterių arba išmaniųjų telefonų bei jų valdymo programinės įrangos, nešiojamų mobilių spausdintuvų, nešiojamų krepšių įrenginiams bei papildomiems jų priedams pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 18 d. 11.00 val.

 

Pirkimo medžiagą išduoda Laura Laukienė, el. paštas l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 18 d. 11.00 val.

 

Pirkimo medžiagą išduoda Laura Laukienė, el. paštas l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto komutatorių garantijos pratęsimo pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 20 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto komutatorių garantijos pratęsimo pirkimo laimėtojas yra UAB „BAIP“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 7 417,30 Eur.

AB Lietuvos paštas su UAB „BAIP“ sudarė pirkimo sutartį dėl komutatorių garantijos pratęsimo paslaugų.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Prekybinės vietos koncepcijos adaptavimo Vilniaus 40 – ajam paštui techninio darbo projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 20 d. 11.00 val.

Kontaktinis asmuo Jūratė Streikienė, el. paštas – j.streikiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame draudimo paslaugų  pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 16 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

1 pirkimo objekto dalis – Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 24 656,00 EUR.

2 pirkimo objekto dalis – Transporto priemonių savanoriško (Kasko) draudimo paslaugos - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 24 426,45 EUR.

4 pirkimo objekto dalis – Nuosavybės teise priklausančio, nuomojamo ar kitu pagrindu valdomo nekilnojamo ir kilnojamo turto bei Pirkėjo valdomų įmonių veiklos civilinės atsakomybės draudimo paslaugos – akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 1 014,55 EUR.

5 pirkimo objekto dalis – klientų aptarnavimo skyrių PayPost draudimo paslaugos – „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinė draudimo bendrovė. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 2 149,00 EUR.

3 pirkimo objekto dalis – Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – „Compensa Vienna Insurance Group“, akcinė draudimo bendrovė. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 10 000 EUR.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė draudimo sutartis su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialu Lietuvoje, akcine draudimo bendrove „Gjensidige“ ir „Compensa Vienna Insurance Group“.  

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – automobilių nuomos su vairuotojo paslaugomis išsiunčiamų iš Lietuvos ir tranzitinių važtų su tarptautinėmis pašto siuntomis maršrutu Vilnius-Minskas. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 16 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Pirkimo laimėtoja yra UAB „Vialva“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 44 289,00 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Vialva“.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Vilniaus 6 – ojo pašto, adresu Mindaugo g. 25, Vilnius, remonto darbų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 13 d. 11.00 val.

Pirkimo medžiagą išduoda Laura Laukienė, el. paštas l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224 arba Renata Narmontienė,  el. paštas r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 2361248.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju  paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugos. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 9 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto keleivinių transporto priemonių nuomos su vairuotoju paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 8624,88 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Išmanaus skirstymo programos priežiūros ir valdymo konsultacinių paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 20 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Išmanaus skirstymo programos priežiūros ir valdymo konsultacinių paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Ernst & Young Baltic“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 137 940,00 Eur.

AB Lietuvos paštas su UAB „Ernst & Young Baltic“ sudarė pirkimo sutartį dėl Išmanaus skirstymo programos priežiūros ir valdymo konsultacinių paslaugų teikimo.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo Vilniaus 4 – ojo pašto, esančio Saltoniškių g. 9, Vilniuje, remonto darbų pirkimą. Pirkimo būdas – apklausa (vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktu). Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 10 d. 11.00 val.

Pirkimo medžiagą išduoda Laura Laukienė, el. paštas l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224 arba Renata Narmontienė,  el. paštas r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 2361248.

Kasos sistemų ir kasos aparatų priežiūros paslaugų pirkimas 2 ir 3 pirkimo dalių laimėtojas yra UAB  „RASO“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 109989 Eur.

Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimo 1 ir 2 pirkimo dalių laimėtojas yra MB „Pastatų sistemos“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 26 422,77 Eur.

 

Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos priežiūros paslaugų pirkimo 3, 4 ir 5 pirkimo dalių laimėtojas yra UAB „Inservis“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 17 137,23 Eur.

 

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su MB „Pastatų sistemos“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Inservis“.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo automobilio nuomos paštui vežti be vairavimo paslaugų maršrutu Kaunas–Lazdijai–Kaunas pirkimą.

Pirkimo objektas – automobilio nuoma paštui vežti be vairavimo paslaugų maršrutu Kaunas–Lazdijai–Kaunas.

Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gruodžio 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, tel. (8 5) 276 9857.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo automobilio nuomos su vairavimo paslaugomis maršrutais Vilnius–Kaunas–Vilnius, Šiauliai–Kaunas–Šiauliai, Panevėžys–Kaunas–Panevėžys pirkimą.

Pirkimo objektas – automobilio nuoma su vairavimo paslaugomis maršrutais Vilnius–Kaunas–Vilnius, Šiauliai–Kaunas–Šiauliai, Panevėžys–Kaunas–Panevėžys.

Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gruodžio 22 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt, tel. (8 5) 276 9857.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. gruodžio  15 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus keleivinių transporto priemonių nuomos su  vairavimo paslaugomis techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Žydrė Jucevičienė, tel. (8 5) 239 8363, el. p. z.juceviciene@post.lt

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame žiniasklaidos planavimo paslaugų pirkime. Pirkimo objektas – žiniasklaidos planavimo paslaugos (toliau – paslaugos). Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2017 m. sausio 9 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Žiniasklaidos planavimo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Open Agency“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus ir Pirkėjo poreikius bei Tiekėjo pasiūlymas buvo pripažintas ekonomiškai naudingiausiu. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė – iki 1 051 320,60 Eur su PVM.

AB Lietuvos paštas su UAB „Open Agency“ sudarė pirkimo sutartį.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Pinigų tikrinimo detektorių techninės priežiūros, remonto paslaugų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 349

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. gruodžio 7 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo WEB aplikacijų ugniasienių ir apkrovos balansavimo įrangos pirkimą. Pirkimo objektas – WEB aplikacijų ugniasienių ir apkrovos balansavimo įranga. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. lapkričio 25 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Lina Juozapaitienė, el. paštas – L.Juozapaitiene@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

WEB aplikacijų ugniasienių ir apkrovos balansavimo įrangos pirkimo laimėtojas yra Uždaroji akcinė bendrovė „Santa Monica Networks“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 107 569,00 Eur.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. lapkričio 18 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus automobilio nuomos paštui vežti be vairavimo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. lapkričio 18 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus automobilių nuomos paštui vežti su vairavimo paslaugomis techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Laura Laukienė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. l.laukiene@post.lt

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Reklamos agentūros paslaugų pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gruodžio 2 d. 10.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Modesta Žagunytė, el. paštas – m.zagunyte@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Reklamos agentūros paslaugų pirkimo laimėtojai: I (pirmoji) ir IV (ketvirtoji) pirkimo objekto dalys – UAB „Fabaula ir partneriai“, II (antrosios) ir III (trečiosios) pirkimo objekto dalių – UAB „Videvita Vilnius“. Tiekėjų pasirinkimo priežastis – Tiekėjai ir jo pasiūlymai atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė I (pirmajai) pirkimo objekto daliai – 108.295,00 Eur, II (antrajai) pirkimo objekto daliai – 96.642,70 Eur, III (trečiajai) pirkimo objekto daliai – 68.607,00 Eur, IV (ketvirtajai) pirkimo objekto daliai – 104.652,90 Eur.

AB Lietuvos paštas su UAB „Fabula ir partneriai“ ir UAB „Videvita Vilnius“ sudarė pirkimo sutartis dėl reklamos agentūros paslaugų.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo elektroninių sąskaitų centro sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – Elektroninių sąskaitų centro sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gruodžio 15 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Rezervinio kopijavimo įrangos pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. lapkričio 14 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Rezervinio kopijavimo įrangos pirkimo I , II dalių laimėtojas UAB ATEA. Jos pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymai atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė I daliai  25 714,92 Eur su PVM; II daliai 1 202,74 EUR su PVM.

AB Lietuvos sudarė su UAB ATEA sutartį.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Špagato (virvės) siuntoms ir spaudinių paketams bei maišams rišti pirkimas Paraiškos numeris – PPV-322

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Juozapaitienė, el. paštas L.Juozapietiene@post.lt

tel. (8 5) 239 8309

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. lapkričio 7 d. 11.00 val.

Puslapiai