Spausdinti

Viešieji pirkimai

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. lapkričio 8 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Lina Jočenkaitė, el. paštas – l.jocenkaite@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimo laimėtojas yra ATEA, UAB. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 495 400,62 Eur.

AB Lietuvos paštas su ATEA, UAB sudarė pirkimo sutartį dėl Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos paslaugų.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Rezervinio kopijavimo programinės įrangos turimų licencijų palaikymo paslaugų  ir licencijos  pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. lapkričio 8 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Rezervinio kopijavimo programinės įrangos turimų licencijų palaikymo paslaugų  ir licencijos pirkimo I dalies laimėtojas UAB ATEA, II dalies laimėtojas uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“. Jų pasirinkimo priežastis – Tiekėjai ir jų pasiūlymai atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė I daliai  5396,60 Eur su PVM; II daliai 1026,08 EUR su PVM.

AB Lietuvos paštas su uždarąja akcine bendrove „BLUE BRIDGE“ sudarė pirkimo sutartį.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo patalpų valymo ir teritorijų priežiūros paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – patalpų valymo ir teritorijų priežiūros paslaugos. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei 72 straipsnio 1 ir 2 dalimis). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. gruodžio 1 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. lapkričio 2 d. 16.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus automobilių degalų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Automobilių nuomos paštui vežti maršrutu Vilnius – Leipcigas paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Cargo Vilnius“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 164 603,56 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Cargo Vilnius“.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kraft tipo pakavimo popieriaus pirkimas Paraiškos numeris – PPV-324

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. spalio 28 d. 14.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugų pirkimą. Pirkimo objektas – Lietuvos pašto pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugos. Pirkimo būdas - supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. spalio 31 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Lina Juozapaitienė, el. paštas – L.Juozapaitiene@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų siunčiamų Lietuvoje, suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Spinter tyrimai“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 30 709,80 Eur.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Konteinerių remonto paslaugų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 315

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. spalio 28 d. 11.00 val.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas vykdo siunčiamos pašto korespondencijos dėžučių (miesto tipo)  pirkimą. Pirkimo objektas – Siunčiamos pašto korespondencijos dėžutės (miesto tipo). Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3, 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. lapkričio 3 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Nešiojamų brūkšninių kodų skaitytuvų  pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. spalio  28 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Žydrė Jucevičienė, el. paštas – z.juceviciene@post.lt, tel. (8 5) 239 8363.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto nešiojamų brūkšninių kodų skaitytuvų viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB „RASO“. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 8 700,00 Eur be PVM. 

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 26 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus WEB aplikacijų ugniasienių ir apkrovos balansavimo įrangos pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Lina Juozapaitienė, el. paštas – L.Juozapaitienė@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 19 d. 16.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus reklamos agentūros paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Modesta Žagunytė, tel. (8 5) 236 1224, el. p. m.zagunyte@post.lt

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 17 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Siunčiamos pašto korespondencijos dėžučių (miesto tipo) pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 14 d. 11.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Microsoft arba lygiavertės programinės įrangos licencijų nuomos pirkimo techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo – Lina Jočenkaitė, tel. (8 5) 239 8363, el. paštas l.jocenkaite@post.lt

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

 

Pažeidžiamumų valdymo sistemos pirkimas

Paraiškos numeris- 298

 

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą.

 Pirkimo medžiagą išduoda: asmuo Renata el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. spalio 12 d. 14:00 val.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto statinių (konstrukcijų) techninės priežiūros paslaugų pirkimo laimėtojas yra UAB „Inservis“. Tiekėjo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė 30 056,40 Eur.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas sudarė sutartį su UAB „Inservis“.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 6 d. 11. 00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Rezervinio kopijavimo įrangos pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Asfalto dangos adresu J. Dobkevičiaus g. 16, Vilniuje, remonto darbų pirkimas

 

Paraiškos numeris – 303

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Artūras Valinčius, el. paštas a.valincius@post.lt,

tel. (8 5) 276 9857.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. spalio 10 d. 11.00 val.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Trakų pašto, esančio adresu Vytauto g. 22, Trakai, fasado remonto darbų pirkimas Paraiškos numeris – PPV-294

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. spalio 12 d. 11.00 val.

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Kraft tipo pakavimo popieriaus pirkimas Paraiškos numeris – PPV-290

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Jūratė Streikienė, el. paštas j.streikiene@post.lt

tel. (8 5) 236 1248

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. spalio 12 d. 11.00 val.

 

AB Lietuvos paštas kviečia dalyvauti viešajame akcinės bendrovės Lietuvos pašto Mobilaus laiškininko užduočių valdymo sistemos pirkime. Pirkimo būdas – supaprastintos skelbiamos derybos (vadovaujantis AB Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.3 ir 103 punktais). Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga – 2016 m. spalio 14 d. 11.00 val. Pasiūlymus galima teikti tik CVP IS priemonėmis.

Kontaktinis asmuo Renata Narmontienė, el. paštas – r.narmontiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1248.

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto mobilaus laiškininko užduočių valdymo sistemos viešojo pirkimo laimėtojas yra  UAB TELE2. Jo pasirinkimo priežastis – Tiekėjas ir jo pasiūlymas atitiko keliamus reikalavimus bei Pirkėjo poreikius. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties numatoma vertė yra 306130,00 Eur su PVM.

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas  pasirašė sutartį su UAB TELE2.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 4 d. 11. 00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Rezervinio kopijavimo programinės įrangos licencijos ir turimų licencijų palaikymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Laura Laukienė, el. paštas – l.laukiene@post.lt, tel. (8 5) 236 1224.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 4 d. 13.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Pavienių pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų, siunčiamų Lietuvoje, suminės siuntimo trukmės nustatymo paslaugų techninės specifikacijos projektui.

Kontaktinis asmuo Lina Juozapaitienė, el. paštas – L.Juozapaitienė@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Kviečiame Tiekėjus iki 2016 m. spalio 4 d. 15.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis teikti pastabas ir pasiūlymus Elektroninių sąskaitų centro sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui. 

Kontaktinis asmuo Alina Leščinskaja, el. paštas – a.lescinskaja@post.lt, tel. (8 5) 239 8309.

Informacija apie pradedamą pirkimą

1 forma

Pirkimo objektas ir numeris

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys

Metalinių stovų su maišų laikikliais pirkimas

 

Paraiškos numeris – 269

Apklausa

Pagal Akcinės bendrovės Lietuvos pašto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 106 punktą.

Kviečiame Jus dalyvauti pirkime ir pateikti pasiūlymą. Pirkimo medžiagą išduoda: Lina Jočenkaitė, el. paštas l.jocenkaitė@post.lt,

tel. (8 5)  239 8363.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2016 m. rugsėjo 30 d. 11.00 val.

Puslapiai