Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (rinkodaros) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Aplinkos apsaugos atsakomybė

Lietuvos paštas prisiima atsakomybę už savo daromą poveikį aplinkai ir siekia jį mažinti. Investuojame į veiklos optimizavimą, modernizavimą bei aplinkai draugiškų sprendimų diegimą visuose veiklos procesuose. Vienas iš pagrindinių mūsų tikslų – iki 2050-ųjų pasiekti nulinį emisijų balansą. Taip pat, šiuo metu diegiame ISO 14001 standartą, leisiantį užtikrinti, kad laikomės gerųjų aplinkos apsaugos vadybos praktikų. Atlikę reikšmingumo vertinimą, pasirinkome šias strategines kryptis bei kiekvienai jų išsikėlėme tikslą, kuriuo sieksime iki 2025-ųjų: 

 • Poveikio klimato kaitai mažinimas – 25 % sumažinti ŠESD emisijas (2025 m. lyginant su 2020 m.); 
 • Tvarios paslaugos mūsų klientams – 50% ≥ siuntų pristatoma per paštomatus.

Dalinamės pagrindinėmis iniciatyvomis šioje srityje. 
 

 • žalia energija
  Žalios energijos, pagamintos iš atsinaujinančių šaltinių, naudojimas ir gamyba

  Nuo 2021 m. birželio mėnesio žalia energija yra naudojama visuose Lietuvos paštui priklausančiuose pastatuose. Šis žingsnis prisideda prie užsibrėžto tikslo mažinti poveikį aplinkai bei CO2 emisijas. Taip pat, 2022 metais ant Vilniaus logistikos centro stogo planuojama įrengti saulės jėgainę.

 • CO2
  CO2 emisijų kontrolė ir mažinimas

  Nuo 2021 metų Lietuvos paštas prisijungė prie visuotinio tikslo mažinti CO2 emisijas ir pradeda skaičiuoti savąsias. Tikslas – iki 2025 metų sumažinti emisijas 25 proc.

 • Aplinkai draugiški pastatai
  Darbas aplinkai draugiškesnėse patalpose

  Vienas iš aplinkai draugiškiausių Lietuvos pašto pastatų – tai naujasis Vilniaus logistikos centro pastatas. Jis yra A+ energinės klasės, prie pastato veikia elektromobilių krovimo stotelės, pastate naudojami modernūs apšvietimo, šildymo ir pastato sistemų valdymo sprendimai, leidžiantys taupyti gamtos išteklius, ant pastato stogo planuojama įrengti saulės jėgainę. Kasmet atnaujindami pašto skyrius taip pat ieškome modernių ir kuo labiau aplinkai draugiškų pastatų.

 • Tvarus pakavimas
  Tvarios pakavimo priemonės

  Daugiau nei 80 proc. Lietuvos pašto skyriuose parduodamų pakavimo priemonių yra pagamintos iš perdirbtų medžiagų. Taip pat klientams siūlome ir maišelius, kurie gali būti kompostuojami bei granules, pagamintas iš krakmolo. Daugiau apie tvarius siuntų pakavimo sprendimus galima rasti čia.

 • Tvarus pakavimas
  Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai

  Lietuvos paštas, vadovaudamasis darnaus vystymosi principais ir siekdamas integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius savo veikloje, vertina savo veiklos daroma poveikį aplinkai.

  Lietuvos paštas nustato visus tiesioginius ir netiesioginius aplinkosaugos aspektus, darančius teigiamą arba neigiamą poveikį aplinkai. Nustatydami tiesiogiai ir netiesiogiai su savo veikla ir produktais susijusius aplinkosaugos aspektus remiamės viso gyvavimo ciklo perspektyva, atsižvelgdami į tuos ciklo etapus, kuriuos galime valdyti arba paveikti.

  Vertindami aplinkos apsaugos aspektų reikšmingumą atsižvelgiame į susijusių aplinkos apsaugos teisės aktų buvimą ir jų reikalavimus, potencialią žalą ar naudą aplinkai, suinteresuotųjų šalių nuomonę bei įtaką reputacijai ir aspekto mastą, atvejų skaičių, dažnumą ar tikimybę įvykti.

  Reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai Lietuvos pašto veikloje yra:

  • Degalų (benzino, dyzelino) naudojimas;
  • Šilumos efektą sukeliančių dujų emisijos į orą;
  • Elektros energijos vartojimas;
  • Šiluminės energijos vartojimas;
  • Dirvožemio užteršimas dėl netinkamo atliekų surinkimo ir tvarkymo.