Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Ekonominė atsakomybė

Lietuvos paštas siekia savo veikla prisidėti prie darbo vietų kūrimo, inovacijų diegimo ir vystymo, grąžos investuotojui generavimo, gerovės kūrimo. Siekiame užtikrinti, kad Bendrovė yra valdoma efektyviai ir skaidriai. Strateginės ekonominės atsakomybės kryptys Lietuvos pašte yra:

 • Darni tiekimo grandinė – su 98% tiekėjų, su kuriais sudaromos rašytinės sutartys, pasirašomas Tiekėjų etikos kodeksas
 • Skaitmenizavimas – 2,5% ≥ nuo bendrovės pardavimų pajamų inovacijoms ir skaitmenizavimui
 • Finansinis stabilumas ir atsparumas

Pagrindinės iniciatyvomis šioje srityje.

 • elektroninės paslaugos
  Elektroninių paslaugų plėtra

  2020 metais buvo atnaujinta Lietuvos pašto savitarna, dalis paslaugų perkelta į elektroninę erdvę, taip ne tik suteikiant daugiau patogumo klientams, bet ir užtikrinant tarptautinius pašto paslaugų reikalavimus dėl informacijos skaitmenizavimo.

 • inovacijos
  Inovacijos ir bendradarbiavimas

  Lietuvos paštas yra vienas iš „Transporto Inovacijų centro“ steigėjų. 2020 metais pradėti vykdyti pirmieji bandomieji projektai. Valdyba pritarė pasiūlymui skirti 30 tūkst. Eur šio centro veiklai 2021 metais.

 • korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija

  Per pastaruosius kelis metus buvo parengtos reikalingos tvarkos, kurios yra praktiškai taikomos Lietuvos pašto kasdienėje veikloje. Lietuvos pašto Saugos ir prevencijos departamento darbuotojai, kaip skaidrumo ekspertai, dalyvauja „Skaidrumo akademijoje“. Organizacijoje aktyviai veikia pasitikėjimo linija, kasmet atliekama darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa, darbuotojai dalyvauja antikorupcinio sąmoningumo ugdymo programoje.

 • paštomatai
  Plečiamas paštomatų tinklas

  Per paskutinius metus paštomatai tapo populiariausiu siuntimo būdu, todėl nuolat investuojame į EXPRESS paštomatų tinklo plėtrą, taip užtikrinant galimybę patogiai naudotis pašto paslaugomis dar daugiau žmonių. 2020 metais įrengėme daugiau nei 110 naujų paštomatų, 2021 metais – 15, taip pat buvo plečiami populiariausi paštomatai. Šiuo metu Lietuvoje yra 350 LP EXPRESS paštomatų.

 • skaitmenizavimas
  Skaitmenizavimas

  Nuo 2021 metų kovo mėnesio visos siuntos yra skirstomos automatizuotu būdu. Perėjimas prie pilnai automatizuoto skirstymo reiškia ne tik procesų efektyvumą, mažiau pasitaikančių klaidų, bet ir geresnę paslaugų kokybę gyventojams. Skirstant rankiniu būdu kiekvieną laišką ar siuntą reikėdavo perskirstyti 7–8 kartus, išmaniojo skirstymo metu užtenka 2–3 perskirstymų.

 • patikra
  Tiekėjų patikra

  Lietuvos paštas turi aiškiai apibrėžtus procesus, kuriais vadovaujamasi viešųjų pirkimų metu. Vienas iš tokių procesų – kontrahentų tikrinimas. Siekiame, kad mūsų partneriai laikytųsi tokių pačių aukštų skaidrumo ir etiško verslo reikalavimų kaip ir mes, tad prieš sudarydami sandorius juos tikriname vadovaudamasi Kontrahentų rizikos vertinimo tvarka.