Spausdinti

Kandidatų į AB Lietuvos pašto generalinio direktoriaus pareigas atranka

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė: akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 121215587, buveinės adresas – J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius.

 

Atrankos būdas: kandidatų paiešką ir atranką vykdys išorinė aukščiausio lygio vadovų atrankos bendrovė „J. Friisberg & Partners“. Įvertinus kandidatų pateiktus dokumentus, atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbio. Generalinį direktorių iš pasiūlytųjų kandidatų rinks ir skirs Bendrovės valdyba.

 

Kandidatų dokumentai atrankai priimami iki 2017-10-10, esant poreikiui terminas gali būti pratęstas.

 

Kandidatai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

  1. Kandidato prašymą dalyvauti atrankoje, nepriekaištingos reputacijos ir interesų deklaracijas, nurodytus skelbimo 1 priede;
  2. Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką lietuvių ar anglų kalba;
  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  5. Bendrovės valdyba, esant poreikiui, pasilieka teisę paprašyti kandidato pateikti papildomų dokumentų, bendrovės vizijos pristatymų, atlikti kompetencijų ar asmenybės vertinimo testus.

 

Reikalavimai: kompetencijos reikalavimai kandidatams į generalinio direktoriaus pareigas pateikiami skelbimo 2 priede. Kandidatai į Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas taip pat turi atitikti  žemiau pateiktose nuorodose nurodytų teisės aktų nustatytus nepriekaištingos reputacijos, kvalifikacijos ir patirties reikalavimus:

 

Kandidatai dokumentus pateikia: „J. Friisberg & Partners“, vilniuscv@friisberg.lt.