Spausdinti

Papildomos paslaugos

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ TARIFAI PRIVATIEMS KLIENTAMS

I. Prašymai

Nr.

Pavadinimas

Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur

Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur

Be PVM

Su PVM

Be PVM

Su PVM

Prašymai, kuriuos gali pateikti tik siuntėjas  
1. Pakeisti vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą (persiųsti gavėjui kitu adresu); grąžinti siunčiamąją registruotąją ar įvertintąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą ar kitą siuntą1,2 0,72 0,87 x x
2. Pakeisti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos gavėjo adresą; grąžinti siunčiamąją registruotąją ar įvertintąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą ar kitą siuntą1,2 0,72 0,87 x x
2 punkto pastaba. Prašymas dėl paslaugos teikimo priimamas kol pašto siunta neišsiųsta iš priėmimo pašto 
3. Prašymas atlikti tarptautinės registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos ar kitos siuntos paiešką užsienyje1 3,59 4,34 x x
3 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida,  jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei du mėnesiai arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.
Prašymai, kuriuos gali pateikti tik gavėjas  
4. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą gavėjo pasirinktą paštą 1,2 0,72 0,87 3,59 4,34
5. Gaunamąsias pašto siuntas atsiimti pašte  x x 3,59 4,34
6. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as)  pašte įteikti kitam gavėjo raštu nurodytam asmeniui1 0,72 0,87 3,59 4,34
7. Prašymas pratęsti registruotosios (-ųjų) ar įvertintosios (-ųjų) mažosios (-ųjų) arba didžiosios (-ųjų) korespondencijos siuntos (-ų) ar kitos (-ų) siuntos (-ų) saugojimo terminą  (išskyrus tarptautinei pašto siuntai su muitinės sąskaita ir siuntai su procesiniais dokumentais) x x 3,59 4,34
Prašymai, kuriuos gali pateikti ir siuntėjas, ir gavėjas        
8. Prašymas išduoti dokumentą, patvirtinantį registruotosios ar įvertintosios pašto siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 3,59 4,34 x x
8 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo vidaus pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo, tarptautinės pašto siuntos – du mėnesiai arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.
9. Prašymas dėl pašto siuntos patekusios į saugyklą grąžinimo siuntėjui arba įteikimo gavėjui  0,72 0,87 x x
9 punkto pastaba. Mokestis už prašymą taikomas visoms siuntoms nepriklausomai nuo jų svorio. Saugykla – Vilniaus logistikos centre esanti patalpa, į kurią persiunčiamos ir saugomos neįteiktos pašto siuntos.Saugykloje siunta saugoma iki perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai (siuntos sukauptos per metų ketvirtį perduodamos kito ketvirčio pabaigoje)

1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams

2 pastaba.  Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo  adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje,  be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą

II. Papildomos paslaugos

Nr. Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntinį, Eur  Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
1. Siuntos paruošimas išsiųsti 0,72 0,87 x x
1 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.
2. Pašto dėžutės išnuomojimas x x 3,59 4,34
3. Registruotosios / įvertintosios korespondencijos siuntos, pašto siuntinio išperkamojo mokesčio siuntimas ir išmokėjimas:
3.1. Išperkamojo mokesčio perlaidos išmokėjimas pašte 3 proc. siunčiamos sumos, bet nemažiau kaip 2,90 Eur, ir nedaugiau kaip 57,92 Eur  x x
3.2. Už išperkamojo mokesčio perlaidos siuntimą į gavėjo sąskaitą banke papildomai mokama (už kiekvieną siunčiamą išperkamojo mokesčio perlaidą) 0,58 0,58 x x
  3 punkto pastaba. Kai išperkamojo mokesčio gavėjas yra juridinis asmuo, išperkamojo mokesčio perlaida siunčiam į gavėjo sąskaitą banke.        
4. Už sąskaitos faktūros išrašymą prie pašto langelio. 1,23 1,49 x x
4 punkto pastaba. PVM sąskaitos faktūros mokestis taikomas tik išsirašant PVM sąskaitą faktūrą pašte. PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos už: įmokas / mokesčius, visų rūšių perlaidas, muito mokesčius, prenumeratos leidinius.

Nemokamai atsisiųsti PVM sąskaitą faktūrą galite: www.post.lt/lt/pagalba/sf.

III. Paslaugų administravimas

Nr. Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Kiekvienos siuntos, sveriančios daugiau kaip 500 g, atsiėmimas iš saugyklos 10,80 13,07
1 punkto pastaba. Siuntoms iki 500 g atsiėmimo mokestis netaikomas, apmokestinama tik prašymo paslauga (I lentelės "Prašymai" 9 punktas)
2. Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą   
3. Pašto siuntinio ir vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui – pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus;Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui – tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.Vidaus greitojo pašto siuntos grąžinimas siuntėjui - pagal vidaus greitojo pašto siuntos tarifus.

IV.  Su muitinės procedūromis susijusios paslaugos 

Nr. Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei 8,69 8,69
1 punkto pastaba. Tarifas taikomas tarptautinėms gaunamosioms pašto siuntoms, kurios apmokestinamos muitu ir (ar) bet kuriuo kitu panašiu mokesčiu, išskyrus: (1) pašto  siuntas, kurios pateikiamos / deklaruojamos muitinei paties gavėjo ar muitinės tarpininko, (2)pašto siuntas, kurios pateikiamos muitinei su Lietuvos pašto darbuotojo užpildytu bendruoju administraciniu dokumentu, vertės deklaracija. 
2. Deklaruojamų tarptautinių pašto siuntų tarifai:
2.1. Bendrojo administracinio dokumento parengimas
2.1.1. pirmojo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas 11,89 11,89
2.1.2. kiekvieno papildomo bendrojo administracinio dokumento lapo parengimas 5,95 5,95
2.2. Muitinės vertės deklaracijos parengimas
2.2.1. pirmojo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas 2,98 2,98
2.2.2. kiekvieno papildomo muitinės vertės deklaracijos lapo parengimas 1,49 1,49