Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Socialinė atsakomybė

Tūkstančiai mūsų darbuotojų kasdien bendrauja su mūsų klientais visoje Lietuvoje. Dėl to, mūsų įgyvendinami pokyčiai ir iniciatyvos socialinės atsakomybės srityje gali turėti itin didelį poveikį, kurį ir stengiamės užtikrinti. Siekiame, kad mūsų veikla prisidėtų prie svarbiausių suinteresuotų šalių – darbuotojų, klientų, bendruomenių ir kt. – gerovės. Gerbiame žmogaus teises, darbo aplinkoje užtikriname lygias teises, skatiname įvairovę ir įtrauktį. Strateginės mūsų kryptys ir tikslai šioje srityje yra:

 • Motyvuojanti darbo aplinka – Darbuotojų įsitraukimo indeksas 48% ≥
 • Socialinės integracijos skatinimas – 80% infrastruktūros pritaikyta negalią turintiems klientams

Dalinamės pagrindinėmis iniciatyvomis šioje srityje. 

 • darbo sąlygos
  Darbo sąlygų gerinimas

  Visi klientus aptarnaujantys darbuotojai yra aprūpinami darbo drabužiais, atitinkančiais darbo pobūdį ir metų laiką, taip pat ir išmaniomis darbo priemonėmis – kasdien laiškininkai klientus pasiekia tarnybiniais automobiliais ir teikia paslaugas naudodamiesi išmaniosiomis planšetėmis. Užtikrinti kuo geresnes darbo sąlygas siekiame ir pagal modernią koncepciją atnaujindami pašto skyrius. Taip pat kasmet keliami darbuotojų atlyginimai, šiais metais itin daug dėmesio skiriame  emocinės ir fizinės sveikatos gerinimo programos įgyvendinimui.

 • edukacija
  Darbuotojų edukavimas darnumo tema

  Darbuotojams kiekvieną mėnesį siunčiamas darnumo veiklos naujienlaiškis – jame informuojame apie įgyvendintus darnumo pokyčius, giliname žinias aplinkos apsaugos, socialinės ir ekonominės atsakomybės temomis, kviečiame įsitraukti į iniciatyvas, siūlyti savo idėjas, kaip Lietuvos paštas galėtų veikti darniau.

 • kvalifikacija
  Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

  Nuosekliai investuojame į įmonės darbuotojų kvalifikacijos kėlimą – darbuotojai gilina žinias ne tik apie tiesiogines savo darbo funkcijas, bet ir apie antikorupcinį sąmoningumą, skaidrumą, mobingą, bendravimą su žmonėmis, turinčiais specialiųjų poreikių, ir kita.

 • įvairovė
  Įvairovė ir lygybė

  Vienas iš svarbiausių modernios organizacijos elementų yra darbuotojų lygybė ir nediskriminavimas lyties ar kitu pagrindu – visiems siekiame užtikrinti vienodas sąlygas. Tai atspindi keli rodikliai, pavyzdžiui, vadovų santykis lyties atžvilgiu – Lietuvos pašte moterys užima 65 proc. vadovaujančių pareigų. Bendras lyčių santykis bendrovėje – 80 proc. moterų ir 20 proc. vyrų. Taip pat esame atviri ir darbuotojams su negalia. 2021 metais tokių darbuotojų įmonėje buvo apie 4 proc.

 • neįgalieji
  Dėmesys klientams, turintiems specialiųjų poreikių

  Lietuvos paštas kartu su Susisiekimo ministerija, jai pavaldžiomis įmonėmis ir neįgaliuosius vienijančiomis organizacijomis pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo užtikrinti, kad Lietuvos pašto teikiamos paslaugos būtų pritaikytos individualius poreikius turintiems žmonėms. Viena iš priemonių – patvirtinta Klientų, turinčių specialiųjų poreikių aptarnavimo tvarka. Tvarka nustato procesus, kurie padės užtikrinti tinkamą klientų, turinčių specialiųjų poreikių, aptarnavimą.