Veiklos strategija 2019-2023

Atnaujintoje AB Lietuvos paštas 2019-2023 m. veiklos strategijoje apibrėžti prioritetai iki 2023 metų.

AB Lietuvos paštas strategijos tikslas – tvarus augimas užtikrinant viešo intereso paslaugas.

Plačiau su strategija galite susipažinti čia. 

Mūsų misija

Patogiai gauti ir siųsti. Visiems.

Mūsų vizija

Lietuvą su pasauliu jungiantis, šiuolaikiškas ir patikimas paštas.

 

Mūsų vertybės

LP vertybės

Strateginiai prioritetai

  • E. komercijos sprendimų klientams plėtra;

  • Veiklos optimizavimas, automatizavimas ir skaitmenizavimas;

  • Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas;

  • Viešo intereso paslaugų užtikrinimas.

Įmonės tikslai

Eil. Nr.

Tikslo pavadinimas

Tikslo tipas

Mato vnt.

Planas 2020

1.

Konsoliduotos pajamos

Finansinis

Tūks. EUR

105.872

2.

Pasiekti planuotą EBITDA (normalizuota)

Finansinis

Proc.

9%

3.

Strateginių projektų įgyvendinimas

Kokybinis

Taip / Ne

-

4.

Didinti klientų pasitenkinimą

Kokybinis

Proc.

 40%

5.

Didinti darbuotojų įsitraukimą

Kokybinis

Proc.

44%

6.

Užtikrinti vidaus pirmenybinių pašto siuntų pristatymas per 1 darbo dieną (D+1) ir per 3 darbo dienas (D+3) pagal numatytus kiekybiniu skriterijus UPP kokybės reikalavimų apraše.

Kokybinis

Proc.

D+1 > 85

D+3 > 97