Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Tarptautinių siuntų paieška

Ką reikia žinoti, prieš pateikiant paieškos užklausą?

Kada vykdoma paieška? Kada paieška nevykdoma?
 • Registruotosioms siuntoms
 • Įvertintosioms siuntoms
 • Greitojo pašto siuntoms
 • Tik kai paieškos užklausą inicijuoja siuntėjas
 • Neregistruotoms siuntoms
 • Sekamosios korespondencijos siuntoms
 • Praėjus 6 mėn. nuo pašto siuntos išsiuntimo datos
 • Kai paieškos užklausą inicijuoja gavėjas
 
 • Jei pateikiama daugiau kaip 5 paieškos vienu metu, prašome užpildyti lentelę, kurią rasite čia. Užpildytą lentelę siųskite adresu info@post.lt
 • Pateikiant paiešką, prašome pateikti siuntos gavėjo pretenziją, patvirtinančią, kad siuntėjas nėra gavęs siuntos. Šis dokumentas užtikrins, kad užsienio pašto tarnybai nepatvirtinus ar nepateikus duomenų apie siuntos įteikimą, Jums bus išmokėta kompensacija už prarastą siuntą. Nepateikus gavėjo skundo ir užsienio pašto tarnybai nepatvirtinus ar nepateikus duomenų apie siuntos įteikimą, kompensacija išmokama nebus.
 • Paieškos vykdymas priklauso nuo užsienio šalies pašto tarnybos pateikiamų atsakymų operatyvumo ir yra atliekamas kaip galima greičiau, tačiau ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo paieškos pateikimo (negaunant atsakymo iš užsienio pašto tarnybos, terminas gali būti pratęstas papildomai 30 dienų).
 • Rekomenduojame pateikti paieškos formą ne vėliau nei likus 10 d. iki 6 mėnesių termino nuo siuntos išsiuntimo, kad galėtume užtikrinti tiek AB Lietuvos paštas, tiek užsienio šalies pašto tarnybos galėtų užtikrinti paieškos administravimą iki termino pabaigos.
 • Mokamos paslaugos kaina  19,99 Eur (su PVM). Apmokėti už paiešką galite pavedimu į AB Lietuvos paštas SEB banko sąskaitą Nr. LT717044060000187388 arba atvykus į pašto skyrių. Prašome pridėti paieškos apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 
 • Kompensacija už pažeistą siuntą siuntėjui išmokama tik tais atvejais, kai siuntos gavėjas pažeidimo faktą tinkamai įformino gavimo šalies pašto tarnybos nustatytu būdu.
 • Nustačius, kad siunta yra dingusi/prarasta, mokestis už paiešką grąžinamas  kartu su kompensacija už siuntą į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
 • Daugelyje šalių yra taikomas bekontaktis siuntos pristatymo būdas ir neimamas kliento parašas, palikus siuntą yra žymimas statusas „Įteikta“.
 • Esant dideliam siuntų srautui ir apribotam susisiekimui su kai kuriomis užsienio valstybėmis, siuntų pristatymas ir tarptautinės siuntų paieškos gali užtruks ilgiau nei numatyta.
 • Daugiau informacijos apie tarptautinių siuntų paiešką, bei kompensacijos mokėjimo ribas galite rasti Siuntimo žalos atlyginimo taisyklėse
 • Registracijos mokestis apskaičiuojamas iš registruotos siuntos siuntimo kainos atėmus identiškos neregistruotos siuntos siuntimo kainą. 

Užpildykite tarptautinės siuntos paieškos formą. 

Pildyti