Pasitikėjimo linija ir pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę Lietuvos pašto darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais susiję su Lietuvos paštu.

 

Čia galite pateikti pranešimą apie Lietuvos pašte:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • kitą, grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Lietuvos paštu,
  • galimai korupcijos požymių turintį darbuotojų elgesį (iš Jūsų buvo reikalaujamas kyšis ar kitaip buvo leista suprasti, kad reikia atsilyginti; turite įtarimų, kad pirkimai vykdomi neskaidriai; manote, kad proteguojami konkretūs asmenys, ar švaistomas Lietuvos pašto turtas ir pan.).


Konfidencialumas

Užtikriname pateiktos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Visa pateikta informacija viešai nebus skelbiama. Pranešėjai gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų.

 

Lietuvos pašte informaciją apie pažeidimą galite pateikti per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

- Saugos ir prevencijos departamento Prevencijos ir tyrimų grupei;

- elektroninio pašto adresu pranesk@post.lt;

- telefonu +370 5 2157676;

- užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją el. pašto adresu pranesk@post.lt.

Pranešimo apie pažeidimą formą rasite čia.

 

Taip pat galite pranešti atsakingoms išorės institucijoms:

- Susisiekimo ministerijai el. paštu pranesk@sumin.lt;

- Specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu;

- Generalinei prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

 

Pranešimų nagrinėjimas

Saugos ir prevencijos departamento darbuotojas gautus pranešimus registruoja ir atlieka jų tyrimus. Jei palikote savo kontaktinius duomenis, atsakingas darbuotojas su Jumis gali susisiekti dėl aplinkybių tikslinimo ir informuoti apie tyrimo rezultatus. Informacija pranešėjui pateikiama gavus pranešimą ir baigus tyrimą.

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo tyrimo pabaigos, vėliau sunaikinami.

 

Kviečiame būti sąmoningais ir pilietiškais

Pasitikėjimo linija – galimybė saugiai ir nesibaiminant pranešti apie galimus pažeidimus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.