Siuntų deklaravimas muitinėje

Pašto siuntas, kuriomis siunčiamos prekės iš arba į trečiąsias šalis, nepriklausančias Europos Sąjungai, reikia deklaruoti muitinėje. Mes padedame savo klientams sutvarkyti visus muitinės formalumus: gavėjų ir siuntėjų vardu muitinėje deklaruojame prekes, muitinei patikrai pateikiame siuntas, saugome jas, kol bus įformintos muitinės procedūros, surenkame muitinės apskaičiuotas mokėtinas importo mokesčių (jei taikytina) sumas.

Importo atveju Jums tereikia užpildyti gaunamos siuntos duomenų pateikimo formą ir joje pateikti visą išsamią deklaravimui reikalingą informaciją. Tolimesniu deklaravimo procesu pasirūpinsime mes. 

Svarbu! esant dideliam siuntų kiekiui deklaruojamų prekių informacijos apdorojimas gali užtrukti iki 5 dienų

 

Deklaruoti  

Gaunantiems siuntas

Bendrinė informacija
 • Importo PVM apmokestinamos visos iš ne ES šalių į Lietuvą atsiunčiamos komercinės siuntos, kuriose gabenamų prekių vertė viršija 22 €, importo muitai (jei nustatyti) taikomi tokių prekių vertei viršijus150 € ribą. Akcizais apmokestinamoms siuntose siunčiamoms prekėms importo mokesčiai skaičiuojami visais atvejais. Išsamesnės informacijos ir mokesčių apskaičiavimo pavyzdžių galite rasti muitinės tinklapyje.
 • Jei iš trečiosios šalies gauta siunta yra nekomercinė, t. y., siunčiama vieno fizinio asmens kitam neatlygintinai, jos vertė ne didesnė nei 45 € ir joje nėra akcizais apmokestinamų prekių – ji neapmokestinama. Jei tokios siuntos vertė viršija 45 €, joje esančioms prekėms taikomi importo mokesčiai. Visas iš trečiųjų šalių atsiunčiamas siuntas, kai jų vertė ne didesnė nei 1000 Eur, deklaruoti kliento vardu yra įgaliotas Lietuvos paštas, jeigu klientas neišreiškė pageidavimo deklaruoti siuntos pats arba nepasirinko kito muitinės tarpininko.
 • Jei importuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri apribojimai (reikalingi leidimai, licencijos ir kt.), preferencijos arba norima pasinaudoti tam tikromis lengvatomis (pvz., atleidimo nuo importo mokesčių lengvata grąžinamoms prekėms ir pan.), privalo būti forminamas BAD.
 • Apie Jūsų vardu gautą muitinei deklaruotiną siuntą Jums bus pranešta SMS žinute arba laišku.
 • Jums reikės užpildyti duomenų, reikalingų siuntos deklaravimui muitinėje, formą ir pateikti prašomus dokumentus. Informaciją teikti galima šiame puslapyje, viršuje, paspaudus nuorodą „deklaruoti“.
Kas keičiasi nuo 2021 m. liepos 1 d. panaikinus PVM lengvatą mažavertėms siuntoms iš trečiųjų šalių?

Importo PVM lengvatos panaikinimas mažavertėms siuntoms reiškia, kad ne ES šalyje įsigyta ir paštu atsisiunčiama prekė, nepriklausomai nuo jos vertės, turės būti apmokestinama importo PVM.

Visos siuntos, tiek su iš anksto apskaičiuotais ir surinktais mokesčiais, tiek tos, už kurias importo mokesčiai dar nebus surinkti, joms atvykus į Lietuvą, privalės būti deklaruojamos LR Muitinėje, t. y. informacija apie siuntą bus pateikiama muitinei, kad ji įvertintų siuntai taikytinus mokesčius.

Kol kas tik ruošiamasi naujų įstatymų įsigaliojimui, mokesčių surinkimo alternatyvoms ir skirtingiems deklaravimo variantams (jie įsigalios tik nuo 2021 m. liepos 1 dienos), tačiau tikėtina, kad bus galimi šie trys siuntų apmokestinimo ir deklaravimo variantai:

 • Importo PVM klientas turės galimybę sumokėti prekės pirkimo metu pardavėjui, kuris bus atsakingas už mokesčių importo šaliai pervedimą, o siuntai atvykus Lietuvos paštas pirkėjo, t. y. siuntos gavėjo, vardu pateiks muitinei tik formalią importo deklaraciją. Šiuo atveju, skirtingai nei dabar, iš kliento papildomos informacijos deklaravimo reikmėms gali reikėti tik išskirtiniais atvejais, muitinei pareikalavus.  Šis variantas galiotų Europos Komisijos (EK) iniciatyva kuriamai Import One Stop Shop (IOSS) sistemai. Daugiau apie ją informacijos čia. Panašiu principu veiks ir Tarptautinės pašto korporacijos (IPC) inicijuojamas Postal Delivered Duties Paid (PDDP) sprendimas, apie kurį išsamesnė informacija bus paskelbta vėliau.
 • Muitinės departamentas ruošia atskirą platformą, kur prekes deklaruoti ir mokesčius sumokėti galės pats pirkėjas. Apie savarankišką siuntos deklaravimą gavėjas privalės informuoti Lietuvos paštą dar iki fizinio siuntos atvykimo į Lietuvos pašto logistikos centrą – Lietuvos paštui atsiuntus pranešimą apie atkeliaujančią siuntą iš ne ES, reikės nedelsiant per Lietuvos pašto atsiųstą nuorodą sugeneruoti deklaranto paslaugos atsisakymo pranešimą.
 • Siuntas bus galima deklaruoti pasinaudojus Lietuvos pašto deklaravimo paslauga ir importo mokesčius sumokėti per Lietuvos paštą, įprasta tvarka. Lietuvos paštas gavėjui praneš apie iš ne ES šalies atkeliaujančią ir ruošiamą deklaruoti muitinei siuntą. Deklaravimo formalumais rūpinsis Lietuvos paštas. Baigus muitinės procesus, gavėjui beliks atsiimant siuntą sumokėti apskaičiuotus importo mokesčius ir nustatytą tarptautinės pašto siuntos pateikimo muitinei mokestį. Šiuo metu Lietuvos pašto teikiamų paslaugų galiojančius įkainius galima rasti čia. Atkreipiamas dėmesys, kad keičiantis tvarkomis, bus peržiūrimi ir su deklaravimu susijusių Lietuvos pašto paslaugų tarifai. Informacija bus atnaujinama.

Svarbu suprasti, šie pokyčiai vyksta tarptautiniu mastu, ne tik Lietuvoje, kuriamos įvairios platformos bei ieškoma sprendimų, kad mokesčių mokėjimas būtų kuo paprastesnis ir patogesnis.

Kai tik bus priimta aiški galutinė tvarka, Lietuvos paštas pasistengs informuoti savo klientus

Kokius dokumentus reikia pateikti deklaruojant?

Tam, kad LR muitinė galėtų tinkamai apskaičiuoti mokėtinus importo mokesčius (PVM, muitą, akcizą) ir (arba) taikyti nustatytas šių mokesčių lengvatas, muitinei turi būti pateikta tiksli informacija apie pašto siuntoje esančias prekes (jų pavadinimas, skaičius, vertė ir pan.). Todėl deklaruojant prašome pateikti šiuos reikiamus duomenis apie siunta atsiųstas prekes:

       1. prekių įsigijimą patvirtinančių dokumentų (pvz., el. parduotuvės Jums atsiųstos ir (arba) el. parduotuvės Jūsų asmeninėje paskyroje išsaugotos pirkimo - pardavimo sąskaitos ar kitų turimų su prekių užsakymu susijusių dokumentų) kopijas, kuriose būtų galima identifikuoti:

 • pardavėją
 • pirkėją
 • siuntos numerį
 • prekių pavadinimus
 • prekių kiekį
 • prekių įsigijimo kainą
 • suteiktas nuolaidas (jei buvo suteikta)
 • pristatymo (siuntimo) išlaidas
 • bendrą siuntos vertę (suma su pritaikytomis nuolaidomis ir su siuntimo išlaidomis)
 • Jeigu siunčiate iš AliExpress, eBay, Amazon ar kitų el. parduotuvių, galite vadovautis instrukcija, spausti čia.

       2. atsiskaitymą už prekes patvirtinančio dokumento kopiją (pvz., banko, PayPal, Western Union ir t.t).

 

Dokumentų pateikimo tvarka

Pateikdami duomenis ir dokumentus, Jūs patvirtinate, kad:

 • esate importuojamų pašto siuntoje atsiųstų prekių pirkėjas / gavėjas;
 • pateikti duomenys yra teisingi, išsamūs, o dokumentai - autentiški.

Pateikę šių reikalavimų neatitinkančius duomenis ir (ar) dokumentus, Jūs atsakote teisės aktų nustatyta tvarka. 

Šiuo būdu AB Lietuvos pašto darbuotojams pateikti duomenys ir dokumentai bus naudojami tik Jums skirtų pašto siuntose siunčiamų prekių deklaravimui muitinėje ir muitinės formalumams atlikti. Duomenų ir dokumentų pateikimas yra savanoriškas, tačiau, Jums jų nepateikus, Jūsų pašto siuntų deklaravimas ir muitinės formalumų atlikimas nebus operatyvus arba siunta bus grąžinta siuntėjui. 

Asmeninės siuntos, dovanos

Dovanos, siunčiamos vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui, neapmokestinamos, jeigu jų vertė neviršija 45 eurų ir tarp jų nėra akcizinių prekių (tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų prekių, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio).

Kai dovanos vertė viršija 45 eurus, siunta apmokestinama importo PVM, o jei jos vertė didesnė nei 150 eurų, dar ir muitu (kai taikytinas).

Visos iš trečiųjų šalių į Lietuvą siuntose atgabentos prekės (tiek komercinio, tiek nekomercinio pobūdžio) turi būti deklaruojamos muitinei. Jeigu pašto muitinės deklaracijoje CN 22 ar CN 23 nurodytos informacijos muitinės formalumų atlikimui nepakanka, Lietuvos pašto deklarantai remdamiesi ant siuntos nurodytais gavėjo duomenimis išsiunčia klientui informacinį pranešimą, kuriuo prašoma atsiųsti informaciją, reikalingą siuntoje esančių prekių (net jeigu jos deklaruojamos kaip dovana) vertės pagrindimui.

Jeigu dokumentų, pagrindžiančių dovanojamos siuntos vertę, neturite, tačiau juos turi (arba gali turėti) siuntėjas, rekomenduojame kreiptis į siuntos siuntėją. Tais atvejais, kai vis tik negalėsite surinkti informacijos apie siuntoje atsiųstos dovanos vertę, Lietuvos pašto deklarantams pateikite laisvos formos išsamų paaiškinimą.

Tam tikrais atvejais, jei sumokėtą/ mokėtiną už prekes kainą įrodantys dokumentai nepateikiami, o muitinė turi pagrindo abejoti pašto muitinės deklaracijoje CN 22/ CN 23 nurodyta prekių verte, muitinė vertė gali būti nustatyta taikant antrinius muitinio įvertinimo metodus, remiantis muitinės turimais duomenimis.

Daugiau informacijos apie mokestinių lengvatų taikymą ir prekių, siunčiamų pašto siuntomis, apmokestinimą rasite muitinės tinklapyje.

Siuntos saugojimo laikas

Siuntos saugomos tol, kol bus pateikta deklaravimui reikiama informacija, tačiau ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas arba 14 kalendorinių dienų, jei siunčiamos tarptautiniu greituoju paštu. Jei gavėjas praneš, kad reikiamų dokumentų pateikti negali, siunta nedelsiant bus grąžinta siuntėjui.

Įforminus muitinės procedūrą, siuntą į Jūsų gavimo paštą išsiųsime ne vėliau kaip per 24 val.

Siuntos, apmokestintos importo mokesčiais, gavimo pašte saugomos iki kito mėnesio 12 dienos, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo įforminta muitinės sąskaita. Jei muitinės sąskaita buvo išrašyta mėnesio pradžioje, saugoma ne ilgiau kaip vieną kalendorinį mėnesį, t. y. nelaukiant kito mėnesio 12 dienos.

Savarankiškas deklaravimas arba kitas muitinės tarpininkas

Jeigu pageidaujate deklaruoti siuntoje atsiųstas prekes savarankiškai arba pasinaudodami kito muitinės tarpininko paslaugomis, apie tai AB Lietuvos paštą turite informuoti iš anksto, t. y.,  iki fizinio siuntos atvykimo į AB Lietuvos pašto logistikos centrą.

Tokiu atveju prašome nedelsiant užpildytą šios formos prašymą atsiųsti el. paštu info@post.lt.

Apie ketinimus savarankiškai deklaruoti siuntas laiku neinformavę pašto siuntų gavėjai laikomi įgaliojusiais AB Lietuvos paštą jų vardu deklaruoti pašto siuntose atsiųstas prekes (Teisinis pagrindas -  Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes, gaunamas pašto siuntose, apskaičiavimo taisyklės ) ir jiems taikomas muitinės tarpininkavimo paslaugos mokestis (žr. skiltyje „Deklaravimo paslaugos mokestis“).

Prekes deklaruojant savarankiškai, o AB Lietuvos paštą įgaliojant tik pateikti prekes muitiniam tikrinimui/dalyvauti muitinės pareigūnui tikrinant pašto siuntą, muitinės tarpininkavimo paslaugos mokestis netaikomas.

Atsisakę AB Lietuvos pašto, kaip muitinės tarpininko, paslaugų, naudodamiesi elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, turėsite muitinei pateikti standartinę importo deklaraciją. Dėl deklaracijų teikimo elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis reikalinga sudaryti sutartį su teritorine muitine. Dėl sutarties sudarymo kreipkitės į teritorinę muitinę (pagal gyvenamąją zoną ar registraciją): Vilniaus TM: tel. (8 5) 2356 223, Kauno TM: (8 37) 30 42 77, Klaipėdos TM: (8 46) 39 00 82. Taip pat privaloma registruotis Muitinės prievolininkų registre, kur bus suteiktas asmens identifikavimo kodas EORI   (prireikus, teirautis nurodytais telefonais). Sudarius sutartį ir gavus EORI kodą, elektronines deklaracijas reikėtų pildyti naudojantis ,,Verslininko portalu”: http://www.lrmuitine.lt/web/guest/592.   

Deklaravimo paslaugos mokestis

Importo mokesčiais apmokestinamoms ir 1000 eurų vertės neviršijančioms siuntomis atgabentoms prekėms, kurioms netaikomi tam tikri draudimai ir apribojimai, taikomas Lietuvos pašto deklaracijos pateikimo muitinei mokestis – 8,69 EUR.

Jei prekės/ prekių vienoje siuntoje vertė neviršija tam tikros slenkstinės ribos (22 EUR komercinėms prekėms, išskyrus akcizais apmokestinamas prekes, ir 45 EUR nekomercinio pobūdžio prekėms, t.y. siunčiamoms vieno privataus asmens kitam privačiam asmeniui neatlygintinai), importo mokesčiai neapskaičiuojami ir deklaravimo paslaugos mokestis netaikomas.

Jei importuojamų siuntose siunčiamų prekių vertė viršija 1 000 eurų ir (arba) joms taikomi tam tikri apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir pan.), preferencijos arba norima pasinaudoti tam tikromis lengvatomis (pvz., atleidimo nuo importo mokesčių lengvata grąžinamoms prekėms) ir pan., reikia įforminti Bendrąjį administracinį dokumentą (BAD), t. y. privaloma standartinė muitinės deklaracija. Naudojantis Lietuvos pašto, kaip muitinės tarpininko, paslaugomis, tokiu atveju taikomas BAD įforminimo įkainis – 11,89 EUR už pirmą lapą ir 5,95 EUR už kiekvieną kitą (papildomų lapų skaičius priklauso nuo to, kiek prekių rūšių yra siunčiama siuntinyje).

Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos deklaravimo klausimais rasite Lietuvos pašto interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje „Siuntos deklaravimas muitinėje“.

Siunčiantiems siuntas

Kada ir kurią pašto muitinės deklaracijos formą reikia pildyti?

Siunčiant pašto siuntas su daiktais į ne Europos Sąjungos šalis, būtina pridėti pašto muitinės deklaraciją. Ji yra reikalinga operatyviam muitinės formalumų atlikimui, įskaitant ir muitinės vertinimą dėl draudžiamų ir ribojamų daiktų.

Kaip žinoti, kurią pašto muitinės deklaracijos formą – CN 22 ar CN 23 – reikia pildyti siunčiant siuntas?                    

CN 22 forma pildoma siunčiant:

 • korespondencijos siuntą su prekėmis / smulkiais daiktais iki 2 kg, kai siuntėjo deklaruota siuntos turinio vertė neviršija 300 SDR(1).

CN 23 forma pildoma siunčiant:

 • korespondencijos siuntą su prekėmis / smulkiais daiktais iki 2 kg, kai siuntėjo deklaruota siuntos turinio vertė viršija 300 SDR(1);
 • pašto siuntinį.
(1)SDR (angl. Special Drawing Rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Oficialų SDR ir Euro santykį nustato ir viešai skelbia Tarptautinis valiutos fondas (300 SDR - apie 360 Eur). Galiojantį kursą galite pasitikrinti ČIA.
Pašto muitinės deklaracijų pildymo instrukcijos

CN 22 ir CN 23 muitinės deklaracijas būtina pildyti pagal šias instrukcijas:

 • deklaracija turi būti užpildyta išsamiai ir įskaitomai, o muitiniam patikrinimui paspartinti, rekomenduojama ją pildyti anglų kalba;
 • kiekvienas daiktas aprašomas smulkiai, negalima pateikti bendro pobūdžio informacijos, pvz.: „clothes“ aprašymas nėra priimtinas, turi būti: „men‘s cotton shirts“ ir pan.;
 • nurodomas kiekvieno daikto kiekis ir svoris bei bendras siuntos su pakuote svoris;
 • įrašoma tiek kiekvieno daikto atskirai, tiek visos siuntos vertė, išreikšta naudojama valiuta;
 • tais atvejais, kai siunčiamos komercinio pobūdžio prekės, reikia nurodyti HS prekių kodą(2) ir prekių kilmę; pažymima siuntos rūšis (dovana, parduodama prekė ar kt.);
 • turi būti nurodomi pridėti leidimai, licencijos ir kiti dokumentai, būtini muitinės formalumams atlikti.

Siuntos vertei viršijus 1000 eurų ir (arba) jeigu joms taikomi tam tikri draudimai / apribojimai (reikalingi tam tikri leidimai, licencijos ir kt.) ar pan., būtina įforminti standartinę eksporto deklaraciją. Jei pageidaujama, kad tokią paslaugą suteiktų Lietuvos paštas, CN 23 formoje prie „Pastabos" reikia nurodyti „Pageidauju eksporto deklaracijos“.

Užpildę pašto muitinės deklaraciją (CN 22 ar CN 23), atsispausdinkite ją ir būtinai pasirašykite. Tada pritvirtinkite ją priekinėje siuntos pusėje, kad ją galėtų pamatyti ir patikrinti muitinė. Pageidautina, kad CN 23 deklaracijos (4 kopijos) būtų įdėtos į permatomą priklijuojamą voką ar įmautę.

 

SVARBU!

 • Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Lietuvos paštas imasi reikiamų priemonių, kad klientai būtų supažindinti su muitinės deklaracijų pildymo reikalavimais, tačiau atsakomybė už jų pildymą tenka išimtinai siuntėjui.

 

(2)Prekės kodą galima nustatyti pasinaudojus Lietuvos muitinės interneto svetainėje patalpintu LITAR įrankiu, ieškant informacijos LITAR dalyje „Naršyti tarifą" arba „Prekės klasifikavimas" bei, prireikus, pasinaudojant skiltimi „Pagalba".
Pašto muitinės deklaracijų pildymo pavyzdžiai

Pateikiame keletą populiariausių siuntų tipų pašto muitinės deklaracijų pildymo pavyzdžių. Jei siunčiama:

(1)SDR (angl. Special Drawing Rights) – specialiosios skolinimosi teisės. Oficialų SDR ir Euro santykį nustato ir viešai skelbia Tarptautinis valiutos fondas (300 SDR - apie 360 Eur). Galiojantį kursą galite pasitikrinti ČIA.
 

SVARBU!

 • Prieš siunčiant siuntą svarbu pasitikrinti, ar joje nėra draudžiamų siųsti daiktų.
 • Lietuvos paštas imasi reikiamų priemonių, kad klientai būtų supažindinti su muitinės deklaracijų pildymo reikalavimais, tačiau atsakomybė už jų pildymą tenka išimtinai siuntėjui.
Dažniausiai užduodami klausimai

Daugiau informacijos deklaravimo klausimais rasite Lietuvos pašto interneto svetainėje Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje „Siuntos deklaravimas muitinėje“.