Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (rinkodaros) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Lietuvos paštas apdovanotas socialiai atsakingo verslo apdovanojimuose

2021-12-07

Apdovanojimai

Lietuvos verslo konfederacijos rengiamame konkurse „Mažieji socialiai atsakingo verslo apdovanojimai 2020“ Lietuvos paštas buvo nominuotas darbo santykių kategorijoje. Lietuvos paštas buvo apdovanotas už kryptingą darbo sąlygų gerinimą, darbo santykių puoselėjimą bei už su darbo santykiais susijusias socialiai atsakingas veiklas.

„Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas yra viena iš Lietuvos pašto strateginių krypčių, kuriai kelis pastaruosius metus skiriame itin daug dėmesio. Taip pat esame atviri darbuotojams su negalia – jų Lietuvos pašte dirba 160, prisijungiame prie įvairių visuomeninių iniciatyvų, kurios kelia aktualius klausimus dėl neįgaliųjų integracijos darbo rinkoje. Smagu, kai mūsų pastangas įvertina ne tik darbuotojai, bet ir kitos organizacijos. Įvertinimas tik dar labiau motyvuoja dar ryžtingiau siekti užsibrėžtų tikslų šioje srityje,“ – sako Lietuvos pašto Organizacijos vystymo departamento vadovė Inga Rinkevičienė.

Motyvuojanti darbo aplinka Lietuvos pašte kuriama remiantis trimis tikslais: darbo sąlygų gerinimas, darbuotojų mokymas ir ugdymas, nuolatinio tobulėjimo kultūros ugdymas. Šiai krypčiai Bendrovė kelis pastaruosius metus skiria itin daug dėmesio.

2020 m. Lietuvos pašte darbo sąlygos buvo gerinamos atnaujinant ir modernizuojant pašto skyrius, darbuotojus aprūpinant moderniomis darbo priemonėmis, patogiais darbo rūbais. Taip pat 2020 metais buvo pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis, kurioje dėmesys skiriamas darbo sutarčių sudarymui, darbuotojų darbo ir poilsio laikui, darbuotojų saugai darbe bei kitoms darbuotojams aktualioms darbo ir socialinėms sąlygoms. Bendrovė aktyviai rūpinasi ir darbuotojų kompetencijų kėlimu, nuolatos organizuoja mokymus – 2020 metais mokymuose sudalyvavo net 4416 darbuotojų.

Kadangi Lietuvos pašto darbuotojai dirba skirtinguose miestuose, ypač svarbu, kad jie visi jaustųsi įmonės dalimi, būtų užtikrintas aukštas darbuotojų įsitraukimas ir motyvacija, tad įgyvendinamos tam skirtos įvairios iniciatyvos, pvz., „Pašto bičių“ apdovanojimai, kuriuose kiekvieną mėnesį išrankami darbuotojai, labiausiai atspindintys pagrindines Bendrovės vertybes.

Darbuotojų tarpusavio santykiai stiprinami pasitelkiant kelis skirtingus komunikacijos kanalus – kasmėnesinį leidinį, kuris yra platinamas visoje Lietuvoje; kasdienį naujienlaiškį, kurį gauna tinklo darbuotojai (pašto skyriuose bei „PayPost“ skyriuose dirbantys darbuotojai); naujienų lentas pašto skyriuose, intranetą, kuris yra pasiekiamas elektroninėje erdvėje, bei įvairias iniciatyvas.

Daugiau apie Lietuvos pašto motyvuojančios darbo aplinkos kūrimą bei kitas iniciatyvas galima rasti metiniuose pranešimuose čia.

Buvo naudinga? Dalinkitės: