Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Viešųjų pirkimų būdu sudaromoms sutartims taikomos sąlygos (nuo 2023 m. kovo 1 d.)

Viešųjų pirkimų būdu sudaromoms sutartims pašto paslaugų tarifai taikomi tokiu principu:

  • Jeigu sutartis sudaroma ne ilgesniam nei 12 mėnesių galiojimo laikotarpiui, taikomi nurodomi pašto paslaugų tarifai (toliau – baziniai tarifai). Jeigu sutartis sudaroma ilgesniam nei 12 mėnesių galiojimo laikotarpiui, baziniai tarifai indeksuojami.
  • Jeigu sutartis sudaroma ilgesniam nei 12 mėnesių, tačiau ne ilgesniam nei 24 mėnesiai galiojimo laikotarpiui, visam sutarties galiojimo laikotarpiui taikomi baziniai tarifai indeksuojami taikant koeficientą +15,80% pagal tokią formulę:

Tn+1 = T+T*Kn+1,
kur - Tn+1  indeksuotas tarifas pasirašant sutartį ilgesniam nei 12 mėnesių, tačiau ne ilgesniam nei 24 mėnesiai galiojimo laikotarpiui, T – bazinis tarifas, Kn+1  - bazinio tarifo indeksavimo koeficientas

  • Jeigu sutartis sudaroma ilgesniam nei 24 mėnesių, tačiau ne ilgesniam nei 36 mėnesiai galiojimo laikotarpiui, visam sutarties galiojimo laikotarpiui taikomi baziniai tarifai indeksuojami taikant koeficientą +31,59% pagal tokią formulę:

Tn+2 = T+T*Kn+2
kur - Tn+2  indeksuotas tarifas pasirašant sutartį ilgesniam nei 24 mėnesiai, tačiau ne ilgesniam nei 36 mėnesiai galiojimo laikotarpiui, T – bazinis tarifas, Kn+2- bazinio tarifo indeksavimo koeficientas
Indeksuoti tarifai apvalinami 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

Aukščiau nurodomas tarifų indeksavimo principas taikomas tiek AB Lietuvos pašto viešųjų pirkimų būdu sudaromoms sutartims, tiek kitiems subjektams, kurie su AB Lietuvos paštu sudarytų sutarčių pagrindu naudojasi AB Lietuvos pašto teikiamomis pašto paslaugomis vykdydami viešojo pirkimo būdu sudarytas sutartis. Tik tokiu principu apskaičiuotų tarifų atžvilgiu AB Lietuvos paštas įsipareigoja taikyti pereinamąjį laikotarpį, numatytą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. liepos 19 d. nutarime Nr. 1S-97 (2019). Pašto siuntų kiekiai, kuriems taikomas pereinamasis laikotarpis, negali būti didesni, nei faktiškai užfiksuoti įspėjimo apie tarifų pasikeitimo dieną, išskyrus jeigu viešųjų pirkimų sutartis pradėdama vykdyti po įspėjimo apie tarifų pasikeitimą momento, tačiau pasiūlymas viešajame pirkime pateiktas iki įspėjimo apie tarifų pasikeitimą.

Sutartims, kurios sudaromos kitais, nei viešųjų pirkimų procedūros, pagrindais, aukščiau nurodomu principu apskaičiuoti tarifai negali būti taikomi.